BADANIA PROFILAKTYCZNE

Badania okresowe

Każdy pracownik, który zatrudniony jest na umowę o pracę zobowiązany jest wykonywać badania okresowe. Służą ocenie stanu zdrowia pracownika. Plan badań okresowych ustala lekarz, który może zlecić wykonanie jedynie podstawowych badań lub też rozszerzonego zestawu.

Badania kontrolne

Na badania kontrolne skierowany jest pracownik, w sytuacji gdy przebywał na zwolnieniu chorobowym przez okres dłuższy niż 30 dni. Badania te wykonywane są przed powrotem do pracy. Potwierdzają one, że stan zdrowia pracownika pozwala na jego powrót do pracy.

Badania EKG

EKG, czyli  elektrokardiografia jest to nieinwazyjne badanie, które ma na celu diagnostykę chorób serca na podstawie jego czynności bioelektrycznej. Na cele pacjenta umieszczane są elektrody przyjmujące sygnały. Wynik badania prezentowany jest w formie papierowej. 

Badania wstępne

Każdy pracownik musi poddawać się wstępnym badaniom profilaktycznym przed rozpoczęciem pracy na umowę o pracę. Badania wstępne nie są wymagane kiedy dana osoba jest powtórnie przyjmowana do pracy, u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko albo na stanowisko o takich samych warunkach pracy.

Audiometr

Badanie audiometrii tonalnej umożliwiają określenie jak duże ubytki słuchu występują u pracownika oraz jaki jest ich rodzaj. Stosowane są w niej dźwięki o konkretnej częstotliwości i natężeniu. Pacjent ma za zadanie zareagować po usłyszeniu określonego dźwięku. W tym badaniu konieczna jest współpraca badanego i lekarza.

Iniekcje

Iniekcje, potocznie zwane zastrzykami wykonywane są: dożylnie, domięśniowo oraz dostawowo. Polegają one na na podaniu leku bezpośrednio do wnętrza organizmu. Iniekcje wykonywane są przez wykwalifikowany personel pielęgniarski na zalecenie lekarskie.